Výcvik psů je fascinujícím procesem, který umožňuje vytvořit vztah plný důvěry a respektu mezi psem a jeho majitelem. Jednou z efektivních metod výcviku je tzv. “shaping”, což je postupné formování žádoucího chování psa. Tato technika si získává stále větší popularitu, a to z dobrého důvodu. Přečti si článek o tom, jak shaping funguje a jaké jsou jeho výhody.

Co je shaping a jak funguje?

Shaping je metoda výcviku založená na pozitivním posilování, která využívá postupného odměňování správných kroků směrem k žádoucímu chování. Když chcete naučit psa novou dovednost, kterou dosud neumí, začnete od základu a postupně posilujete každý malý krok směrem ke konečnému cíli.

Například, pokud byste chtěli naučit psa lednout si na povel, začnete odměňovat všechny pohyby, které se tomuto cíli přibližují. Začnete tím, že odměníte, když pes pohne tlapkou nebo udělá jakýkoliv pohyb nohama, poté jakýkoli pohyb směrem dolů, dokud nedosáhneme konečného cíle – psa, který bez povelu automaticky lehne. Nicméně shaping je lepší pro učení složitějších cviků nebo pokud máte za cíl rozvíjet psa po psychické stránce. Tento styl učení má totiž většinou delší proces a vyžaduje trpělivost.

Výhody shapingu pro výcvik psů

  1. Efektivita u složitých dovedností: Shaping je neocenitelný pro výuku složitých triků a dovedností. Namísto frustrujícího pokusu o naučení psa složitého povelu najednou, shaping umožňuje rozklad do menších, snáze zvládnutelných částí.
  2. Posilování důvěry: Tím, že postupně odměňujeme malé pokroky, posilujeme důvěru psa v jeho schopnosti a zároveň posilujeme vazbu mezi psem a majitelem.
  3. Prevence frustrace: Pes se necítí zmatený a frustrovaný náhlými požadavky, což vede k pozitivnímu vývoji a snižuje možnost odmítání spolupráce.
  4. Individuální přístup: Shaping umožňuje přizpůsobit výcvik individuálním schopnostem a potřebám každého psa. To je zvláště užitečné u psů s různým učebním tempem.
  5. Zábavný a interaktivní výcvik: Pro psy je shaping zábavným a motivujícím způsobem výcviku. Zahrnuje hry a komunikaci, které posilují vztah mezi majitelem a psem.

Závěr

Shaping je skvělým nástrojem pro výcvik psů, který nabízí řadu výhod. Tato metoda vyžaduje trpělivost, pozornost a pozitivní přístup, ale odmění vás poslušným, sebejistým a spokojeným psem, který se vám bude radostně snažit vyhovět. Pokud chcete, aby byl váš pes nejen poslušný, ale také se skvělým vztahem k vám. Shaping je cesta, kterou stojí za to zkusit. Příležitost k tomu budete mít už 2. října 2023 na sedmi týdenním kurzu shapingu.